1 Algemeen
1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.degrotequizvanveldhoven.nl bedoeld.
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2 Teams
2.1 Deelname aan De GROTE Quiz van Veldhoven kan uitsluitend met teams van minimaal 4 en maximaal 20 personen, we raden aan een team samen te stellen van minimaal 10 personen.
2.2 Alle deelnemende teamleden moeten 18 jaar of ouder zijn. Beeldmateriaal met kinderen zal niet worden beoordeeld.
2.3 Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het (speel)adres, geboortedatum, telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden.
2.4 De teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Veldhoven.
2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2.6 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

3 Inschrijven
3.1 Een team kan zich aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn in te leveren samen met het inschrijfgeld.
3.2 Alle velden op het inschrijfformulier moeten ingevuld zijn. Op het inschrijfformulier moet getekend worden dat de teamcaptain dit reglement gelezen heeft en akkoord is.
3.3 Na inschrijving is restitutie niet mogelijk.

4 Deelnemen
4.1 De organisatie stelt het Quizboek op waarin de vragen en opdrachten voor De GROTE Quiz van Veldhoven zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de Quizavond. De organisatie behoudt zich het recht voor bonus-opdrachten uit te zetten op alle mogelijke manieren.
4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat de teamcaptain het boek tijdig ophaalt (vanaf 19.00u) en ook weer tijdig (23.00 – 23.30u) ingevuld inlevert. Indien iemand anders van het team het boek op komt halen dient de organisatie hier vooraf van op de hoogte gesteld te worden. De locatie waar het boek opgehaald en ingeleverd moet worden staat in de acceptatiebrief.
4.3 Bij het ophalen van het Quizboek is alleen ruimte voor de teamcaptain. Eventuele teamleden die gezellig meekomen, verzoeken wij buiten te wachten.
4.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun Quizboek niet tijdig ophalen of inleveren.
4.5 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de antwoordvellen eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Indien het boek niet op de juiste wijze ingeleverd wordt, kan diskwalificatie volgen. De gevraagde foto’s en filmpjes moeten verstuurd worden zoals beschreven in het boek, anders tellen deze niet mee bij de puntentelling.
4.6 Tussen het afhalen en weer inleveren van de Quizboeken mag er tussen de teams geen contact plaatsvinden.
4.7 Opgestuurde foto’s en filmpjes zijn eigendom van de organisatie van de Quiz en worden na de Quiz gepubliceerd op de site en gebruikt voor reclame.

5 Puntentoekenning, uitslag en prijzen
5.1 De gegeven antwoorden en ingeleverde opdrachten worden door de organisatie in de dagen na de Quiz op juistheid beoordeeld en voor elke goed beantwoorde vraag worden punten aan het team toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het Quizboek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun Quizboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de uitslag opgenomen.
5.3 De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Uitslagen worden niet individueel besproken en ingeleverde Quizboeken worden niet meer terug gegeven aan het team.
5.4 De organisatie bepaalt de prijzen voor de eerste 3 teams. Het totaal uit te reiken prijzengeld is het totale inschrijfgeld minus alle onkosten die de organisatie voor de Quiz heeft gemaakt, vermeerderd met eventueel sponsorgeld.
5.5 De 3 winnende teams doneren het gewonnen prijzengeld aan een goed doel. Dit mag elk goed doel naar keuze zijn en wordt bepaald door elk team zelf.
5.6 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens een spectaculaire prijsuitreiking op 21 april, vanaf 22 april op www.deGROTEquizvanveldhoven.nl en op Facebook. Meer informatie op de website.
5.7 Ieder team dient een groepsfoto te maken. Deze groepsfoto moet verstuurd worden volgens de algemene methode “bestanden versturen” welke op onze website terug te vinden is op de avond van de Quiz . Het juist verzenden van deze foto levert 10 punten op.

6 Tenslotte
6.1 De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De GROTE Quiz van Veldhoven. Deelnemen aan De GROTE Quiz van Veldhoven is dus geheel op eigen risico.
6.2 Hoewel er in de Quiz opdrachten op diverse locaties in onze gemeente plaatsvinden, is niemand verplicht hieraan mee te doen. Deelname aan het verkeer tijdens deze avond is vrijwillig en op eigen risico.
6.3 Veiligheid boven alles!
6.4 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.