Reglement voor De DIGITALE Quiz van Veldhoven

 1. Algemeen
  1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.degrotequizvanveldhoven.nl bedoeld.
  1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.
 2. Teams + deelnemers
  2.1 Deelname aan De DIGITALE Quiz van Veldhoven kan uitsluitend met teams van minimaal 4 en maximaal 20 personen van 18 jaar of ouder. We raden aan een team samen te stellen van minimaal 10 personen.
  2.2 Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain. Van de teamcaptain dient geboortedatum, telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden.
  2.3 De teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Veldhoven en is minimaal 18 jaar.
  2.4 De organisatie voert alle direct benodigde communicatie met een team hoofdzakelijk uit per email en uitsluitend met de teamcaptain.
  2.5 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.
  2.6 De teams mogen overleggen, maar mogen absoluut niet op één locatie spelen. In overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM wordt dit slechts in gezinssituatie of met vaste huisgenoten toegestaan.
  2.7 Omdat het voor kan komen dat een deelnemer met de quiz mee wil doen, maar geen team bij elkaar kan vinden, bieden we de mogelijkheid om toch in te schrijven. Aan teams vragen we of zij bij het inschrijven akkoord gaan dat zij aangevuld worden met individuele deelnemers. Ook kan een compleet team van individuele deelnemers worden samengesteld. In onderling overleg wordt door hen een teamcaptain aangewezen.
 3. Inschrijven
  3.1 Een team kan zich aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen binnen de daarvoor aangegeven inschrijvingstermijn.
  3.2 Alle velden op het inschrijfformulier moeten ingevuld zijn. Op het inschrijfformulier moet tevens digitaal akkoord gegeven worden dat de teamcaptain en/of de deelnemer dit reglement gelezen heeft en akkoord is.
  3.3 Een team kan eventueel te kiezen voor een vrijwillige donatie ten behoeve van de quiz en de prijzengelden.
 4. Deelnemen
  4.1 De organisatie stelt het Quizboek op waarin alle vragen en opdrachten voor De DIGITALE Quiz van Veldhoven zijn opgenomen. Omdat de quiz dit jaar in digitale vorm plaatsvindt, wordt het boek als PDF-bestand beschikbaar gesteld.
  4.2 Om 19.00 uur wordt het boek beschikbaar gemaakt op onze website.
  4.3 De teamcaptain vult de antwoorden in via een Google form. De link naar dit formulier wordt aan de team-captain opgestuurd. Er mag per team één formulier worden ingevuld. Indien meerdere formulieren per team worden ingevuld, wordt dat betreffende team niet in de rangschikking meegenomen. Foto’s en filmpjes kunnen worden geüpload in het Google Form. Let daarbij goed op bij het geven van een juiste naam en op de maximale upload-grootte van het bestand. Deze staan vermeld bij de betreffende opdracht.
  4.4 De antwoorden kunnen worden ingestuurd tot uiterlijk 23.30 uur. Indien door wat voor oorzaak dan ook en op welke wijze na deze tijd ook nog antwoorden worden ingezonden, tellen deze niet mee voor de eindtelling, tenzij de organisatie anders beslist.
  4.5 Ingestuurde foto’s en filmpjes worden eigendom van de organisatie van de Quiz en kunnen na de Quiz worden gepubliceerd op de site en worden gebruikt voor reclame.
  4.6 Tijdens de quiz moeten er een aantal opdrachten worden gedaan. Deze dienen echter plaats te vinden op de locatie van één van de teamleden, bijvoorbeeld binnen, in de achtertuin of op het balkon. Dit in overeenstemming met de voorschriften van het RIVM. Indien de opdracht op straat of in de openbare ruimte wordt uitgevoerd, leidt dit tot puntenaftrek.
 5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
  5.1 De gegeven antwoorden en ingeleverde opdrachten worden door de organisatie in de dagen na de Quiz op juistheid beoordeeld en voor elke goed beantwoorde vraag worden punten aan het team toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als ingeleverde opdrachten niet zelf gemaakt zijn of er minderjarigen op te zien zijn.
  5.2 Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun Quizboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de uitslag opgenomen.
  5.3 De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Uitslagen worden niet individueel besproken.
  5.4 De organisatie is voornemens om prijzen voor de eerste 3 teams beschikbaar te stellen. De prijzen moeten aan een Veldhovens goed doel worden geschonken. Het totaal uit te reiken prijzengeld is het totaal aan vrijwillige bijdragen ontvangen gelden minus de organisatiekosten en eventuele reserveringen op de volgende Quiz. Dit zou dus kunnen betekenen dat de organisatie kan besluiten om geen prijzengelden uit te reiken.
  5.5 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op www.deGROTEquizvanveldhoven.nl, op Facebook en Instagram.
  5.6 Print je team-voucher uit en zorg dat deze op alle foto’s en filmpjes te zien is!
  5.7 Ieder team dient een groepsfoto te maken. Omdat teams niet bij elkaar op dezelfde locatie mogen zitten, moet er een fotocollage worden gemaakt. Deze groepsfoto moet op 9 mei mee ingeleverd worden bij de antwoorden van de Quiz. Hiervoor zal er plaats zijn in het antwoordenvel.
  De bestandsnaam moet als volgt worden gegeven: “teamfoto-teamnummer”, dus bijvoorbeeld “teamfoto-035.jpg”. Het juist inleveren van deze foto levert natuurlijk punten op.
 6. Tenslotte
  6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De DIGITALE Quiz van Veldhoven. Deelnemen aan De DIGITALE Quiz van Veldhoven is dus geheel op eigen risico.
  6.2 Veiligheid boven alles! Indien de voorschriften van het RIVM of vanuit de overheid wijzigen, kan de organisatie beslissen om aanpassingen op dit reglement te doen. De teamcaptains zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van een wijziging.
  Ook kunnen teams die zich niet houden aan de geldende voorschriften van het RIVM worden gediskwalificeerd.
  6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.