Hoeveel punten kunnen we verdienen voor de voor-, doe- en buitenopdrachten?

Dit bepalen we pas NA dat de quiz-avond is geweest. Maar voor het bepalen van het aantal punten houden we rekening met hoeveel tijd iets kost met hoeveel personen bijvoorbeeld.
Moet er een foto ingeleverd worden, dan is dat vaak (maar niet altijd) minder werk dan dat je een compilatiefilmpje moet maken.
Dus als er iets gebouwd moet worden, dan weten wij wel met hoeveel personen je dit kunt doen in hoeveel tijd.

Als laatste maken wij ook een afweging van alle opdrachten vs vragen en dat nemen we dan ook mee in de puntentelling.
Bijvoorbeeld als wij denken dat je ongeveer 4 (van de 20) mensen de hele avond nodig hebt voor alle doe- en buitenopdrachten, dan gaan wij een verhouding van 25% toepassen.
Dat wil zeggen: totaal aantal te behalen punten van de opdrachten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten voor alle vragen = 25%